Znany producent materacy lateksowych z unikalną technologią Vita Talalay uczestniczy w projekcie zalesienia terenów Panamy. Inicjatywa jest znana pod nazwą CO2OL Tropical Mix i skupia się na działaniach mających na celu ochronę lasów panamskich, klimatu oraz różnorodności biologicznej fauny i flory tamtejszych terenów.

Obecne tereny Panamy są wylesiane w nadmiernym stopniu, co wpływa na zmniejszenie obszarów lasów tropikalnych i znaczące zagrożenia dla życia zwierząt i ludzi. Temat nie bez powodu jest ważny dla firmy Talalay. Głęboko w lasach regionu środkowej i południowej Ameryki można napotkać jeden z kluczowych składników materacy Vita Talalay: naturalny lateks. Główny składnik materacy pochodzi z drzewa kauczukowego HeveaBrasiliensis. Panama jest uznawana za jednego z głównych dostawców tego rodzaju drzewa na świecie.

Materace Koło

Ochrona klimatu

Idea projektu skupia się wokół poprawy stanu zdegradowanych i wylesionych obszarów w krajach rozwijających się w sposób ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. CO2OL prowadzi zorganizowane działania zalesiania na całym świecie, między innymi w krajach takich jak: Etiopia, Republika Konga, Niemcy i Boliwia. Chociaż istnieją różnice w geograficznej perspektywie, wszystkie projekty ponownego zalesiania mają podobny cel: poprawa bioróżnorodności, społecznych warunków życia, a także środowiska, poprzez tworzenie nowych lasów, które zmniejszają emisję dwutlenku węgla w atmosferze.

Założenia projektu

Projekt ten rozpoczął się w 2007 r. i od tego czasu koncentruje się na ponownym zalesieniu zdegradowanych terenów w Panamie rodzimymi gatunkami drzew. Takie działanie ma na celu przekształcić wspomniane tereny w cenne, ekologiczne lasy mieszane. Drugim założeniem jest wdrożenie mieszanki kakaowców i rodzimych gatunków drzew na niektórych obszarach, przyczyniając się w ten sposób do ochrony różnorodności biologicznej i odtworzenia ekosystemu, oferując zwierzętom nowe środowisko. Projekt ponownego zalesiania CO2OL Tropical Mix ma na celu stworzenie zrównoważonych lasów poprzez przywrócenie ich wartości ekologicznej, a przez to zmniejszenie ryzyka wylesiania w innych regionach. Zagrożone elementy ekosystemu to między innymi gleba. Dużą uwagę przywiązuje się również do oszczędzania i filtrowania wody oraz wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla z atmosfery.

Roślinność lasów Panamy

Panama jest krajem położonym między dwoma kontynentami. Graniczy z Kostaryką w Ameryce Północnej i Kolumbią w Ameryce Południowej. Według szacunkowych danych ma co najmniej 50 000 hektarów lasów dotkniętych wylesianiem każdego roku. Jest to równe ponad 1% rocznie zniszczonej, światowej powierzchni lasów. Sam projekt rozciąga się na całą Panamę, skupiając się na wschodniej stronie kraju, w prowincji Darien, która jest dotknięta najszybszym tempem wylesiania. W dużym stopniu wylesianie jest wynikiem budowy dróg, przemysłowego wydobycia złota, pozyskiwaniem drewna i budową gospodarstw rolnych w celu uprawy roślin, a także hodowli bydła. Degradacja zasobów odbywa się poprzez niszczenie gleby i naturalnych siedlisk zwierząt. Ponadto lasy Panamy są niezbędne dla zachowania unikalnej różnorodności roślin oraz życia zwierząt, takich jak ocelot. Oceloty to dzikie koty powszechnie obecne w lasach tropikalnych. Wylesiania stawia je na liście zagrożonych gatunków. Innym z tych gatunków dzikich zwierząt, których dotyczy problem, jest leniwiec, które często występuje w lasach objętych ochroną i działaniem projektu CO2OL Tropical Mix.

Panama jest również znana jako ogniwo w Mezoamerykańskim Biologicznym Korytarzu, który jest obszarem w Ameryce Południowej i Północnej. Obszar ten jest powszechnie używany przez gatunki roślinne i zwierzęce w celach migracyjnych. Lasy są zatem niezbędne, aby umożliwić przemieszanie się wielu gatunków, takich jak ptaki, z których wiele znajduje się tylko na tym określonym obszarze geograficznym. W związku z tym ponowne zalesianie i ochrona istniejących lasów pozwala uniknąć szkód ekologicznych nie tylko w Panamie, ale także w pozostałych regionach Ameryki Północnej i Południowej.

Aspekt społeczny

Projekt nie tylko ratuje lasy w Panamie, ale także zapewnia korzyści społeczne dla miejscowej ludności, takie jak chociażby 150 miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Pracownicy nie tylko otrzymują wyższą wypłatę niż standardowa płaca minimalna, ale również mają zapewnione inne świadczenia socjalne, takie jak ubezpieczenie na życie, wewnętrzny program kredytowy, szkolenia i edukacja. Projekt ten zapewnia również transfer wiedzy wśród lokalnych rdzennych mieszkańców, prowadząc do poprawy standardu życia społeczności. Od momentu powstania, projekt jest certyfikowany jako jeden z najwyższych i najbardziej uznanych międzynarodowych działań na rzecz ochrony klimatu i leśnictwa. Organizacja Gold Standard, który jest szanowaną jednostką certyfikującą projekty z zakresu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, przyznała najwyższe wyróżnienie projektowi CO2OL Tropical Mix. W skład jury zasiadali członkowie międzynarodowych organizacji pozarządowych w tym WWF (Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody). Certyfikat ten gwarantuje, że projekt faktycznie obniża emisję dwutlenku węgla i przynosi korzyści lokalnej ludności. Projekt jest także pierwszą inicjatywą społeczną na rzecz ochrony przyrody i lasów, który pomyślnie ukończył Gold Performance „Performance Certification” i uzyskał certyfikat od Forest Stewardship Council.

Powiadom mnie
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze