Uncategorized

Cradle to Cradle® – co to jest i dlaczego jest to ważne?

Pojęcie cradle to cradle tłumaczymy dosłownie „od kołyski do kołyski” i oznacza, że wszystkie produkty możemy oddać do recyklingu. W 2002 roku książka napisana przez Williama McDonougha i Michaela Braungarta „Cradle to Cradle: Remaking the Way We MakeThings”, stworzyła ramy programu certyfikacji produktów zgodnie z wspomnianą myślą. Książka wzywa do radykalnej zmiany w przemyśle z schematu cradle-to-grave (produkcja – użytkowanie – usunięcie odpadu) do zasad stosowanych w doktrynie cradle to cradle. Innymi słowy chodzi o wytwarzanie produktów w taki sposób aby zużyty materiał móc później przetworzyć w produkcji wyższej jakości towarów.

O koncepcji Cradle to Cradle®

Idea „od kołyski do kołyski” określana jest czasem jako „gospodarka o obiegu zamkniętym” gdzie cykl użytkowania produktów polega na wykorzystaniu odpadów w kolejnym procesie wytwarzania. Zużyte surowce znajdują się cały czas w obiegu dzięki czemu ograniczamy wykorzystywanie zasobów naturalnych i zmniejszamy tym samym ilość odpadów.
Organizacja Cradle to Cradle Institute pomaga projektować i rozwijać produkty w taki sposób, żeby nie wytwarzać odpadów a jedynie składniki odżywcze jako punkt wyjścia będący początkiem dla czegoś nowego. Zastosowanie tej metody jest możliwe tylko wtedy, gdy produkt jest całkowicie wolny od wszelkich toksycznych materiałów, które mogą mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Nawet w pierwszej fazie opracowywania i projektowania produktów filozofia ustala kryteria i wymagania dotyczące ciągłego doskonalenia nowych produktów.

Certyfikacja produktów

Zasada „od kołyski do kołyski” opiera się na pięciu kryteriach: materiały bezpieczne dla zdrowia, ponowne wykorzystanie surowców, korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, emisja dwutlenku węgla, zarządzanie zasobami wodnymi i wreszcie odpowiedzialność społeczna. Projektanci i producenci działają zgodnie ze standardowymi wytycznymi Cradle to Cradle Certified ™ w ciągłym procesie ulepszania produktów w ramach wspomnianych wytycznych. Tylko wtedy dany towar otrzyma odpowiedni stopień w każdej kategorii zaczynając od Brązu po Srebro, Złoto i Platynę. Jednak najniższy poziom osiągnięć będzie uważany za ogólną ocenę produktu, nawet jeśli tylko jeden z towarów ma niższy poziom niż reszta wyrobów z tej kategorii.

Oceny każdego produktu będą przeprowadzane przez wykwalifikowane niezależne organizacje, które zostały przeszkolone przez Cradle to Cradle® Institute. Gwarantuje to, że produkty spełniają standardowe wymagania określone przez instytut, a także upoważnia wytwórców do używania znaku Cradle to Cradle Certified ™ dla ocenionego produktu. Dodatkowo aby utrzymać otrzymany stopień producenci powinni ciągłe dążyć do ulepszania swoich wyrobów tak by mogły przejść co dwa lata proces recertyfikacji.

5 kryteriów modelu Cradle to Cradle®

Pierwsza kategoria obejmuje posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat każdego składnika chemicznego produktu użytego w procesie produkcyjnym, przy jednoczesnym wprowadzeniu usprawnień w kierunku stosowania bezpieczniejszych komponentów. Na tym etapie każdy składnik badanego produktu zostanie zaklasyfikowany jako składnik biologiczny (nie stanowiący niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego) lub składnik techniczny (dopuszczony do użycia w przemyśle). W tej kategorii zawarte są również odniesienia do poziomu ryzyka i skutków działania niebezpiecznych składników na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne.

Ponowne wykorzystanie materiałów

Ta kategoria zapewnia, że materiały użyte do zaprojektowania produktu pochodzą z przyrody lub przemysłu i mogą bezpiecznie do nich powrócić. Pozwala to producentom skupić się na maksymalizacji procentowej zawartości materiałów użytych w procesie produkcyjnym lub recyklingu. Dotyczy to również surowców odnawialnych. W rezultacie wszystkie tworzywa powinny być wielokrotnego użytku i nadawać się do recyklingu lub kompostowania. Podobnie jak w pierwszym kroku, materiały są również klasyfikowane jako techniczne (mogą bezpiecznie wrócić do przemysłu) lub biologiczne (mogą bezpiecznie wrócić do natury). Nasze produkty z serii Natural Vita Talalay można w 100% poddać recyklingowi.

Odnawialne źródła energii i emisja dwutlenku węgla

Ten wymóg skierowany jest do producentów, którzy planują by w przyszłości cały proces produkcyjny przebiegał w 100% przy wykorzystaniu czystej i odnawialnej energii.

Zarządzanie Gospodarką Wodną

Zarządzanie czystą wodą a nie tylko postrzeganie jej jako cennego zasobu jest także podstawowym prawem każdego człowieka. Zgodnie z tą koncepcją ważne jest określenie i uwzględnienie wpływu każdego zakładu produkcyjnego zarówno na lokalnym jak i przemysłowym poziomie. Ponadto należy zidentyfikować, ocenić i zoptymalizować wszystkie substancje chemiczne stosowane w ściekach wytwarzanych przez zakłady. W 2015 r. firma Radium Foam uruchomiła całkowicie nową instalację wodną, która filtruje wodę używaną w procesie produkcyjnym. Ponownie produkt Natural Vita Talalay spełnia wymagania poziomu Gold w kategorii Zarządzania Gospodarką Wodną.

Społeczna odpowiedzialność

Ostatnia kategoria jakości została opracowana w celu zapewnienia, że projekty logistyczne uwzględniają wszystkich ludzi a także ekosystemy na które produkt ma wpływ w różnych fazach produkcji. Oznacza to, że producenci muszą przeprowadzać regularne samooceny w oparciu o światowe zasoby, a także są poddani audytom przeprowadzanym przez firmy trzecie. Radium Foam sponsoruje różne projekty zalesiania organizowane przez Co2OL.

Proces

Instytut zapewnia wyjątkowy i różnorodny program certyfikacji produktów, który będzie prowadzony przez stronę trzecią. Firma, która chce otrzymać prawa do certyfikatu Cradle to Cradle ™ musi wykonać 6 kroków:

  1. Sprawdzić czy twój produkt jest odpowiedni do certyfikacji
  2. Skontaktować się z uwierzytelnionym organem oceniającym w celu testowania, analizy i oceny twojego produktu
  3. Pracować z konsultantem przy ocenie danych i opracowaniu dokumentacji.
  4. Uzyskać certyfikat swojego produktu
  5. Pracować z instytutem Cradle to Cradle i zespołami marketingowymi
  6. Zgłosić swoje postępy

5 poziomów certyfikacji

Produkt może otrzymać jeden z pięciu poziomów: Basic, Bronze, Silver, Gold lub Platinum. Jednak kategoria o najniższym poziomie osiągnięć będzie używana tylko jako ogólny znak produktu. Istnieje bardzo niewiele firm, które otrzymały stopień Gold. Do tej pory nie było firmy, która zdołałaby dostać się do Platinum a Natural Vita Talalay® jest jedyną firmą oferującą produkty i artykuły pościelowe ze stopniem Gold.

To, co jest tak wyjątkowe to fakt, że zmiana sposobu myślenia i działania człowieka w kwestii zarządzania procesem produkcyjnym jest uznawana za wyznacznik do ciągłego ulepszania produktu. Właśnie dlatego masz produkt Natural VitaTalalay® wyróżnia się na tle innych.

Vita Talalay®

Vita Talalay postępuje zgodnie z filozofią „od kołyski do kołyski”, której kluczowym elementem jest ulepszanie produktów i procesów. Chcemy utrzymać i poprawić naszą pozycję jako najbezpieczniejszego, ekologicznego, zdrowego i zapewniającego wygodę materiału na świecie.

W kwietniu 2013 roku uzyskaliśmy pierwszy stopień certyfikatu Silver.

Ceniąc naszą wartość jaką jest pasja do ciągłego doskonalenia naszych produktów, Cradle to Cradle® Institute przyznała nam stopień Gold na początku 2016 roku dla lateksu Natural Vita Talalay.

Ten certyfikat zapewnia naszych klientów o wysokiej jakości produktów w tym lateksu organicznego takiego jak Natural Talalay®. Pokazuje i udowadnia, że lateks Vita Talalay jest wykonany z czystego naturalnego lateksu bez żadnych sztucznych dodatków (bez nawilżaczy, bez wypełniaczy) czy szkodliwego odgazowywania. Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji w tym pochodzących z przemysłu rafineryjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *